Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr
Další členové projektového týmu: Jan Zumr
Doba realizace: 2015–2017
V rámci projektu bude systematicky zpracována struktura a personální obsazení nacistických bezpečnostních složek na území protektorátu. Stěžejním výstupem bude monografie, která má pracovní název „Velitelský sbor německého potlačovacího aparátu v protektorátu Čechy a Morava“. Doplněna bude studiemi věnovanými dílčím problémům.