Nacistický bezpečnostní aparát a SS v protektorátu Čechy a Morava II

Vedoucí projektu: Jan Vajskebr

Člen projektového týmu: Jan Zumr

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Projekt systematicky zpracuje strukturu a personální obsazení velitelského sboru Gestapa v Protektorátu Čechy a Morava. Součástí monografie budou encyklopedicky koncipované medailony všech velitelů a jejich zástupců (cca 120 mužů). Stěžejním výstupem bude monografie s pracovním názvem Velitelský sbor Gestapa v protektorátu Čechy a Morava.