Muzeum v diskuzi

Vedoucí projektu: Čeněk Pýcha
Další členové projektového týmu: Jakub Jareš, Václav Sixta
Doba realizace: 2017–2018
Projekt má ambici propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. V diskuzích mezi historiky a muzejníky někdy zaznívá názor, že jedni nemohou druhým rozumět, protože pracují odlišnými metodami a s odlišnými prostředky. Chceme ukázat, že užší spolupráce je nejen možná, ale může být také oboustranně inspirativní a vést ke kvalitnějším expozicím i historiografickým textům. Projekt se hodlá při vědomí konstitutivní role sbírek a exponátů pro muzea i s ohledem na jejich společenskou funkci dívat na muzejní expozice z hlediska obsahů a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. Bude nás primárně zajímat, jaké příběhy, s jakým účelem a jakým způsobem expozice vypráví a nakolik je přitom ovlivněna a podmíněna paměťovou kulturou dané společnosti. Právě reflexe těchto “skrytých” východisek výstavního vyprávění je polem, v němž se může propojovat muzejnická práce s “exponáty” s historickou prací s “koncepty”.
Budeme se přitom soustředit na 1) analýzu narativů, s jejichž pomocí muzea a památníky svoje expozice vytvářejí. Zajímat nás především bude, nakolik silný je v konstrukci expozic (včetně regionálních) národní narativ, nakolik jej autoři expozic reflektují a případně modifikují. Další oblastí našeho zájmu bude 2) schopnost muzeí interpretovat zvolená témata, což neznamená pouze překládat odbornou tematiku do výstavního jazyka, ale také schopnost rozvíjet myšlení návštěvníků, překračovat očekávatelné souvislosti a ideálně také provokovat k opravdu hlubokému poznání, případně prožitku. Třetí oblastí, na kterou se zaměříme, je 3) uvažování muzeí o sbírkách a exponátech.