Muzeum v diskuzi

Realizace: 2017–2018

Vedoucí projektu: Čeněk Pýcha

Další členové projektového týmu: Jakub Jareš, Václav Sixta

Popis projektu: Projekt chce propojit muzejnictví se současnou historickou vědou. Nahlédne na muzejní expozice z hlediska obsahů a konceptů, kterými vstupují do veřejného prostoru. Zaměří se zejména na to, jaké příběhy, s jakým účelem a jakým způsobem expozice vypráví a nakolik je přitom ovlivněna a podmíněna paměťovou kulturou dané společnosti. Projekt se při tom soustředí na analýzu narativů (zejména národního), s jejichž pomocí muzea a památníky svoje expozice vytvářejí. Dále se bude zabývat muzejními interpretacemi zvolených témat a způsobem, jakým muzea uvažují o sbírkách a exponátech.