Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace

Vedoucí projektu: Ondřej Vojtěchovský

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Projekt mapuje a analyzuje fenomén pobytu jugoslávských občanů a vývoj dlouhodobě usedlé jugoslávské komunity v Československu v období tzv. normalizace. V širokém kontextu zkoumá politické a společenské jevy, jako jsou dočasná či trvalá imigrace, postoj politické moci vůči dlouhodobě usedlým cizincům a podmínky jejich pobytu, stereotypy domácího obyvatelstva vůči cizincům a přistěhovalcům, dále podoby akceptace či odmítnutí. Analýza těchto jevů napomáhá poznání normalizace jako jedné z fází diktatury komunistické strany v Československu.