Josef Nebeský, demokrat za nacismu a komunismu

Vedoucí projektu: Jaroslav Rokoský

Doba realizace: 2019–2022

Popis projektu: Projekt na základě archivního výzkumu zmapuje osud Josefa Nebeského (1889–1966), českého agrárního politika, který byl po 15. březnu 1939 jmenován členem výboru Národního souručenství. V jediné nacisty povolené politické straně v Protektorátu Čechy a Morava zastupoval vedoucího výboru Adolfa Hrubého. Po jeho odstoupení v létě 1939 stál Nebeský až do května 1941 v čele této politické organizace. Po válce byl postaven před Národní soud jako zrádce a kolaborant. Ten však tohoto agrárního národohospodáře osvobodil. V prosinci 1948 byl znovu zatčen a odsouzen na 12 let těžkého žaláře. Padesátá léta prožil v komunistických věznicích v Československu, odkud se vrátil s podlomeným zdravím.