Biografie Františka Kriegla (1908–1979)

Vedoucí projektu: Martin Groman (externista)

Doba realizace: 2018–2021

Popis projektu: Výsledkem projektu bude vůbec první ucelený životopis Františka Kriegla. Muže, který byl emigrant, komunista, válečný lékař, podílel se na převzetí moci komunistickou stranou, zestátnil zdravotnictví u nás, byl odstaven od politického vlivu a zase se vrátil, budoval zdravotnictví na Castrově Kubě, podílel se na reformách 60. let 20. století v ČSSR, zapsal se do dějin tím, že v srpnu 1968 odmítl jako jediný podepsat tzv. Moskevské protokoly, musel následně odejít do ústraní a na závěr života podpořil skupinu Plastic People of the Universe a podepsal Chartu 77.