Dokumentace popravených z politických důvodů (1948–1989)

Vedoucí projektu: Petr Mallota

Další členka projektového týmu: Markéta Doležalová

Doba realizace: 2008–2018

Popis projektu: Cílem projektu je zmapovat osudy osob popravených z politických důvodů v Československu mezi léty 1948–1989. V rámci projektu byla zpracovávána biografická hesla, členové projektového týmu publikovali články a studie a podíleli se na přípravě výstav. K jednotlivým případům rovněž shromáždili vybrané dokumenty v elektronické podobě. Finální výstupem projektu je biografický slovník.