Dokumentace popravených z politických důvodů 1948–1989

Vedoucí projektu: Petr Mallota
Další členové projektového týmu: Markéta Doležalová
Doba realizace: 2008–2017
Projekt si klade za cíl zmapovat osudy popravených osob v Československu mezi léty 1948–1989 z politických důvodů. V předchozím období byla zpracovávána biografická hesla (jsou postupně umísťována na webové stránky Ústavu), členové projektového týmu publikovali články a studie a podíleli se na přípravě výstav. K jednotlivým případům rovněž shromáždili vybrané dokumenty v elektronické podobě. Finální výstupem projektu je biografický slovník.