Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu

Vedoucí projektu: Jan Dvořák

Další členové projektového týmu: Adam Hradilek

Doba realizace: 2020–2022

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit integrovaný archiv dokumentů a fotografií NKVD a KGB vztahujících se k československé historii přístupný online a prohledávatelný podle různých aspektů (konkrétní obsah dokumentů, jméno a ostatní životopisné údaje osoby postižené politickými represemi v SSSR, časové a místní zařazení dokumentů, apod.).

Finančně podpořeno v rámci projektu Ministerstva kultury DG20P02OVV018.