Digitální archiv dokumentů NKVD/KGB vztahujících se k Československu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek

Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Jan Horník, Jakub Daníček

Doba realizace: 2020–2022

Popis projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit integrovaný archiv dokumentů a fotografií NKVD a KGB vztahujících se k československé historii přístupný online a prohledávatelný podle různých aspektů (konkrétní obsah dokumentů, jméno a ostatní životopisné údaje osoby postižené politickými represemi v SSSR, časové a místní zařazení dokumentů, apod.).