Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1969–1989

Vedoucí projektu: Tomáš Vilímek

Další členové projektového týmu: Adam Havlík, Tomáš Malínek, Petr Dvořáček

Doba realizace: 2017–2021

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na období normalizace v letech 1969–1989. Federalizace Československa v roce 1969 přinesla novou organizační strukturu spojenou se vznikem tří ministerstev vnitra: federálního a dvou republikových. Projekt rekonstruuje organizační vývoj rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených Ministerstvu vnitra, představí jejich zaměření, činnosti a personální obsazení vedoucích funkcí. Zkoumá též souvislost akcí a personální struktury StB. Projekt neopomine zahraničněpolitické i vnitropolitické souvislosti zkoumané problematiky.