Dějepis pro 21. století – provoz

Vedoucí projektu: Vojtěch Ripka
Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta
Doba realizace: od roku 2016
Projekt navazuje na dlouhodobé aktivity Oddělení vzdělávání Ústavu a souvisejícího projektu Dějepis v 21. století (D21). Jedná se zejména o semináře pro učitele, přednášky pro veřejnost, workshopy pro školy, spolupráci s institucemi a správu vzdělávacího webu D21. Tyto aktivity se zhodnocují především z dlouhodobé perspektivy a projekt zajišťuje jejich trvání a další udržitelnost.
Projekt obsahuje technické, organizační a prováděcí prvky v takové kombinaci, která zaručuje uvážlivou a efektivní činnost. Část aktivit má především podpůrný charakter. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity podmiňují další dynamický rozvoj vzdělávací činnosti, jsou uvedeny samostatně:
Klíčová aktivita 1 (KA01): Vztahy se školami a vzdělávacími institucemi
Systematické vztahy se školami mají pouze příslušné fakulty vysokých škol věnující se přípravě nových učitelů (tzv. fakultní školy), i v takovém případě se ovšem tyto vztahy omezují především na reflexi provozu, nikoli na rozvoj inovativních metod. Model pilotujících učitelů umožňuje vykročit z provozu směrem k inovacím, vedle reflexe stávajícího stavu chce rozvíjet i podněty k jeho zlepšení. Plánovaný a od roku 2015 rozvíjený databázový adresář by mohl výrazně zefektivnit dosavadní praxi propagace a rovněž přispět k lépe cílenému obsahu seminářů.
Klíčová aktivita 2 (KA02): Rozvoj webového portálu D21
Portál staví na metodických principech, které zprostředkovává skrze metodiky postavené na konkrétním materiálu a také jejich přímou reflexí v metodických částech webu. Klíčovým tématem však není obsah výuky, ale její metoda. Zároveň portál integruje výstupy jiných aktivit projektu a směřuje k plynulému nahrazení obsahově zaměřené vzdělávací sekce www.ustrcr.cz. Web nebude poskytovat kompletní zpravodajský servis z oblasti didaktiky dějepisu (jak to dělají např. Modernidejiny.cz), bude spíše platformou pro rozvoj metodické diskuze a ke sdílení zkušeností. Má rovněž potenciál podpořit snahy o posílení vztahů se školami. Slouží zároveň jako platforma pro rozvoj dalších digitálních aplikací.
Klíčová aktivita 3 (KA03): Základní semináře pro učitele
Prezenční semináře pro učitele v oblasti soudobých dějin poskytuje standardně několik neziskových organizací (Pant, Člověk v tísni). S postupným ukončováním projektů v rámci OPVK (2013, 2014) se ovšem jejich frekvence snižuje. V roce 2015, kdy už nepoběží žádné programy OPVK v oblasti vzdělávání soudobých dějin, lze předpokládat, že nabídka seminářů bude opět minimální.