Biografie Klementa Gottwalda (1896–1938)

Vedoucí projektu: Marián Lóži

Další členové projektového týmu: Bohumil Melichar

Doba realizace: 2018–2021

Popis projektu: Cílem projektu je napsání biografie Klementa Gottwalda v letech 1896 až 1938, tedy prvního dílu plánované ucelené biografie věnované jedné z klíčových postav komunistické diktatury v Československu. Gottwaldovo působení zasadí do kontextu prvorepublikové KSČ a mezinárodního komunistického hnutí. Pramenně bude vycházet z českých archivů a z dosud nevyužitých archivních fondů Komunistické, tzv. Třetí internacionály. Teoreticky a metodologicky bude pracovat s moderními analytickými přístupy biografie.