Bezpečnostní aparát „Protektorátu Böhmen und Mähren“ 1939–1945

Vedoucí projektu: Niklas Perzi

Doba realizace: 2017–2020

Popis projektu: Projekt se věnuje vývoji protektorátní uniformované (pořádkové) policie a její role v období nacistické okupace. Zejména jde o otázku vlivu nacistických okupačních orgánů a způsobů, jakým byla policie postupně proniknuta a posléze ovládnuta tak, aby sloužila účelům nacistické okupační správy. Jednotlivé složky protektorátní policie nemohly být vyřazeny z provozu tak jako se to de facto stalo s bývalou čs. armádou, pro nacistický okupační aparát byly potřeba k udržování běžných státních funkcí. Zároveň nebylo ani možné nahradit její funkce německými policejními kádry z říše, protože ty byly v mnohem větší míře potřeba jinde. Proto vznikla pro okupační správu otázka, jak docílit ovládnutí původní československé policie a podřídit ji cílům nacistické okupace.