Proběhlo druhé kolo výběrového řízení na ředitele ÚSTR

Ústní pohovory pětice uchazečů probíhaly v budově ÚSTR ve čtvrtek 6. března 2014 po celé odpoledne až do večerních hodin. Jednotliví kandidáti byli zváni v pořadí, v jakém byly na podatelnu Ústavu doručeny jejich přihlášky a koncepce: Muriel Blaive, Viktor Meca, Adrian Portmann – von Arburg, Zdeněk Hazdra a Karel Světnička. Druhé kolo hodnotila Výběrová komise, které předsedal Oldřich Tůma. Přítomno bylo jejích devět členů, neboť Vít Vlnas z osobních důvodů odstoupil. Zároveň se účastnili všichni členové Rady ÚSTR. Výběrová komise nejprve vyslechla přibližně půlhodinovou prezentaci každého uchazeče a poté byl prostor pro dotazy. Na závěr Výběrová komise podrobně obodovala výkon každého uchazeče a sestavila přehled bodovaných výsledků. Výsledné pořadí podle zprůměrovaných bodových hodnot je následující: Muriel Blaive 50,88; Zdeněk Hazdra 50,04; Adrian Portmann – von Arburg 44,95; Viktor Meca 20,04; Karel Světnička 3,18. K tomuto pořadí Rada ÚSTR přihlédne při konečném hlasování o budoucím řediteli. Termín hlasování ještě stanoven není, s nejvyšší pravděpodobností to bude na dubnovém zasedání Rady.