Připomněli jsme si smutná výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

(24. 6. 2024) – Jako každoročně i letos jsme si v červnových dnech připomněli smutná výročí vyhlazení českých obcí Lidice a Ležáky. Pietní vzpomínky k 82. výročí vyhlazení obcí se na obou místech za Ústav pro studium totalitních režimů zúčastnil 1. náměstek ředitele Kamil Nedvědický. Pietních setkání se účastnili poslanci a senátoři, zástupci některých ministerstev, ale například i velvyslanci z Mexika, Japonska nebo Kanady. Památku obětí v obci Ležáky uctil i prezident České republiky Petr Pavel.

Středočeskou obec Lidice nacisté vyhladili 10. června 1942 po útoku československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. V obci s 503 obyvateli bylo zastřeleno 173 mužů. Děti a ženy odvezli nacisté do gymnázia. V prostorách tělocvičny strávily tři dny, poté je násilně rozdělili. Ženy převezli do koncentračního tábora v Ravensbrücku, děti, kromě několika vybraných na poněmčení a batolat do jednoho roku, zavraždili nacisté ve vyhlazovacím táboře v polském Chelmnu. Vesnice byla srovnána se zemí. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzinem a podpáleny, v následujících týdnech a měsících byly zbytky vypálených budov vyhozeny do povětří. Oběťmi tragédie se celkově stalo 340 obyvatel. Po válce se vrátilo 143 lidických žen a po delším pátrání 17 dětí. Stavba nových lidických domů nedaleko současného pietního území začala v roce 1948.

 

Kamenickou osadu Ležáky na Chrudimsku nacisté vypálili 24. června 1942. Stejně jako v Lidicích, i tady šlo o mstu za útok na protektora Heydricha. Gestapo odhalilo, že v Anglii vycvičení parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Následoval převoz 33 zatčených osob z Ležáků na Zámeček do Pardubic, kde bylo v době heydrichiády popraviště. Bez výslechu či soudu byli ihned zastřeleni všichni dospělí. Další lidé byli zavražděni později. Do vyhlazovacího tábora v Chelmnu bylo odesláno 11 ležáckých dětí, kde je čekala smrt v plynové komoře. Přežily jen sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, které byly ještě velmi malé a byly poslány na poněmčení. Po válce nebyla osada obnovena, prostor se stal od roku 1945 pietním územím. Od roku 1978 je areál bývalé obce Ležáky národní kulturní památkou.


Zpracoval MARTIN VACEK

Foto MARTIN HOMOLA FOTOGRAF (5x) a ÚSTR / ZDENĚK PARŮŽEK (1x)