PŘÍBĚH: Diplomatický pas komunisty Miroslava Štěpána

Váš pas, prosím! Známou větu třeba při odbavování na letišti, slyšel jistě před lety i tehdejší komunistický pohlavár Miroslav Štěpán. A jistojistě se prokázal diplomatickým pasem, který se po více než 30 letech dostal do držení Ústavu pro studium totalitních režimů. Nalezl se po letech náhodou při vyklízení jednoho bývalého sekretariátu SSM v Praze. Zajímavou památku nám předal jeho nálezce.

Diplomatický pas č. 0908314, který získal až v roce 1988 (pokud neměl v minulosti i jiný toho druhu), obsahuje jen tři víza. Jedno vystavilo velvyslanectví USA v Praze 21. června 1988 na cestu do Spojených států amerických pro sedm dní pobytu se zdůvodněním: oficiální rozhovory s kongresem USA, návštěva československého velvyslanectví ve Washingtonu DC. Cesta se uskutečnila v roce 1988 ve dnech 25. června až 2. července. Další dvě víza vystavilo britské velvyslanectví a úřad Irské republiky na cestu do Velké Británie a Irské republiky. Ta proběhla od 14. do 18. května 1989.

Obě cesty nejspíš souvisely se Štěpánovou poslaneckou funkcí a lze je dokonce doložit i zmínkami v denním tisku. První cestu dokumentuje stručná zmínka v Rudém právu ze dne 30. června 1988 s titulkem „Další setkání ve Washingtonu (…) Českoslovenští poslanci hovořili i o diskriminaci naší země ze strany USA v hospodářství“. Více se k těmto jednáním nepodařilo zjistit. A v Rudém právu z 19. května 1989 byl otištěn článek „Delegace poslanců FS u irského prezidenta“. Tato návštěva proběhla 18. května v Dublinu. Ovšem poslanci se podle tisku na cestě sešli i s irskými poslanci a navštívili tehdejší společný československo-irský strojírenský podnik. Miroslav Štěpán se tehdy sešel také s předsedou irské komunistické strany. Podle tónu novinových článků šlo možná nejen o formální návštěvy, ale asi i o pokusy prolomit faktickou politickou izolaci Československa ve vyspělých zemích.

  Diplomatický pas vystavený na jméno Ing. Miroslav Štěpán, předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSSR. Pas vystavil ministr zahraničních věcí 3. 6. 1988.

Miroslav Štěpán (1945-2014) byl výraznou postavou závěrečného období komunistické vlády v Československu. Poslancem se stal jako 35letý předseda Mezinárodního svazu studenstva po „volbách“ v květnu 1981. Kandidoval v Praze 6, volební obvod 46. V obvodu žilo 52 979 voličů. Z nich si odebralo hlasovací lístky 52 478 voličů (501 si lístky nepřevzalo vůbec), voleb se pak zúčastnilo 52 455 voličů, tedy 23 si ještě účast rozmyslelo. Kandidátovi Štěpánovi odevzdalo hlas 52 404 voličů, takže jen 51 mělo proti němu zřejmě výhrady. Vykonával pak funkci místopředsedy zahraničního výboru Sněmovny lidu Federálního shromáždění. Nebyla to jeho první poslanecká zkušenost, již v letech 1976-1981 poslancoval v České národní radě.

Štěpán pak kandidoval i ve volbách v roce 1986, opět v Praze, ve volební obvodu 73. Tam bylo registrováno 54 421 voličů, z nichž si 52 667 převzalo volební lístky, tedy už 1754 z nich účast rovnou odmítlo! K volbám nakonec přišlo 52 650 voličů, takže volit či nevolit si rozmyslelo už jen 17 voličů. Kandidátovi dalo hlas 52 561 voličů, a tak pouze 39 z nich Štěpána nevolilo. Jeho mandát byl tedy formálně velmi silný. V té době již pracoval jako vedoucí oddělení na městském výboru KSČ v Praze, kde se o dva roky později stal vedoucím tajemníkem. V zahraničním výboru Sněmovny lidu postoupil na místo předsedy. Snad k této volbě funkce přispěla znalost jazyků: kromě ruštiny ovládal dobře angličtinu a částečně i španělštinu.

Miroslavu Štěpánovi zanikl poslanecký mandát 13. prosince 1989. Pas nebyl vrácen, jak by se mělo po zániku mandátu stát. I díky tomu můžeme dnes o něm něco víc prozradit. Dokument připomíná poslední fázi komunistické vlády, dobu údajného dialogu, na který ale bylo již pozdě…

Diplomatický pas č. 0908314 obsahuje jen tři víza: do USA, Velké Británie a Irska. Jejich majitel se vždy vrátil zpátky do země

Připravil PhDr. PROKOP TOMEK, Ph.D.