Prezentace knihy „Rudolf Beran a jeho doba“

26. května 2011

– Obsáhlou publikaci věnovanou československému politikovi a jeho politické straně – Rudolf Beran a jeho doba – Vzestup a pád agrární strany představil dnes v Ústavu pro studium totalitních režimů její autor, historik PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., spolu s redaktory díla a 1. náměstkem ředitele Ústavu PhDr. Janem Kalousem, Ph.D.