Pracovní setkání zástupců „Institucí Pamětí národa“ v Praze

Praha 7. listopadu 2008

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Úřadem vlády ČR pořádá ve dnech 10. a 11. listopadu workshop k jednomu ze záměrů předsednictví ČR v EU – vytvoření „platformy Evropské paměti a svědomí“, které je jedním z témat České republiky v rámci předsednictví v Evropské unii.