Pozvánka na vzdělávací seminář pro učitele „Minulost nebo minulosti“

Ústav pro studium totalitních režimů srdečně zve učitele dějepisu na metodický seminář „Minulost nebo minulosti“, který se uskuteční v pátek 25. 3. 2011 od 9 hodin v budově ÚSTR, v 1. patře v  zasedací místnosti. Seminář je zaměřen na multiperspektivu ve výuce dějepisu. Zejména v kontextu výuky soudobých dějin se konfrontace různých národních, genderových, generačních či sociálních perspektiv jeví jako velmi podnětné metodické východisko. Seminář nabídne nejen didaktickou reflexi této problematiky, ale především praktickou aplikaci metodiky na konkrétní příklady. Jako host se semináře zúčastní slovenský didaktik doc. Viliam Kratochvíl (FFUK v Bratislavě). V rámci semináře je možné absolvovat prohlídku archivu (pouze v případě předem ohlášeného zájmu). Kontakt: Mgr. Barbara Kopecká, bara.kopecka@ustrcr.cz, tel. 221 008 396