Pozvánka na vernisáž výstavy a seminář Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu a stejnojmenný seminář. Vernisáž se koná v pondělí 6. října 2014 v 17 hodin v prostorách Mázhausu Novoměstské radnice (Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2). Pro účast na vernisáži není třeba registrace. Seminář proběhne tentýž den v prostorách Konšelského salonku Novoměstské radnice od 14 do 16 hodin. Prosíme zájemce o účast na semináři o registraci na e-mailu eva.kubatova@ustrcr.cz.