Pozvánka na seminář o pomnichovské migraci z pohraničí 1938–1939

Ústav pro studium totalitních režimů zve na besedu o knize historika Jana Bendy Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939. Migrace z okupovaného pohraničí ve druhé republice, která se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2014 od 17 hodin v ÚSTRu, Siwiecova 2, Praha 3. Besedu bude moderovat PhDr. Pavel Zeman, Ph.D. (ÚSTR).