Poslanci schválili Závěrečný účet kapitoly 355 

(6. 6. 2024) – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, doc. Ladislav Kudrna, společně s ekonomickou náměstkyní, Ing. Ditou Výborovou, předložili 5. června 2024 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Závěrečný účet kapitoly 355 (rozpočet) za rok 2023. Ústavně právní výbor rozpočet schválil v poměru 14 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování.