Pořádali jsme seminář pro studenty česko-anglického gymnázia z Českých Budějovic

Konal se 6. listopadu 2014 a jeho cílem bylo seznámit studenty s činností Archivu bezpečnostních složek, s postupem při podání žádosti o archiválie a s možnostmi samostatné práce s archivními pomůckami, které jsou přístupné na webu. Pracovnice ABS Jitka Bílková vedla seminář dvojjazyčně, interaktivní formou a s ohledem na věk a zájem studentů. Měla značný ohlas, diskusní část přesáhla půl hodiny. Semináře se zúčastnilo 45 studentů v doprovodu 3 pedagogů a pro většinu přítomných šlo o první seznámení s archivem, který shromažďuje dokumenty k moderním českým dějinám.