Pomůcka ke studiu protikomunistického odboje a odporu na webových stránkách Ústavu pro studium totalitních režimů

Pro všechny zájemce o československé soudobé dějiny je nyní na internetových stránkách ÚSTRu k dispozici první část Komentované bibliografie k dějinám III. odboje. Její autorka, mladá historička Marie Bočková, se pokusila shrnout dosud vydané odborné i popularizační práce, včetně beletristických či beletrizujících děl, které se týkají odboje a odporu proti komunistickému režimu v Československu v letech 1948–1967. Do bibliografie autorka zahrnula monografie, studie ve sbornících či články v periodikách, které vyšly převážně po roce 1990. Její součástí je i soupis publikací věnovaných protikomunistickým aktivitám v ostatních zemích tzv. východního bloku. Bibliografie bude průběžně doplňována, prozatím obsahuje 625 záznamů.

  • Autorka bibliografie: Mgr. Marie Bočková
  • Jazyková redakce: Bc. Anna Macourková
  • Poděkování patří doc. PhDr. Václavu Veberovi, CSc.