Pokračujeme ve spolupráci s Ústavem pamäti národa

Zástupci a zástupkyně Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek navštívili 25. září 2018 slovenský Ústav pamäti národa v Bratislavě. Tématem rozhovorů s vedením ÚPN byla dosavadní i budoucí spolupráce v oblastech vědy a výzkumu, vzdělávání či archivní, dokumentační a publikační činnosti.

Ústav na Slovensku reprezentovali ředitel Zdeněk Hazdra, náměstek ředitele Ondřej Matějka, ředitelka Odboru výzkumu a vzdělávání Blanka Mouralová a Čeněk Pýcha z oddělení vzdělávání. Za Archiv se jednání zúčastnili ředitelka Světlana Ptáčníková a její zástupce Petr Zeman.

Fotogalerie