Podílíme se na soutěži EUSTORY a budeme při předávání cen

EUSTORY

je evropská historická soutěž pro studenty středních škol. Předávání cen vítězům přislíbil Zdeněk Svěrák. Slavnostní akce proběhne 20. února 2014 od 11 hodin v pražské kavárně a galerii Krásný ztráty za účasti zástupců ministerstva školství, Ústavu pro soudobé dějiny, německé centrály EUSTORY, redakce revue Dějiny a současnost, FF UK, Akademie věd ČR, ÚSTRu a partnerských nakladatelství. Organizátorem soutěže je PANT.