Podílíme se na konferencích věnovaných vzdělávání

Jedna z nich, nazvaná I mlčení je lež, se konala 12. a 13. prosince 2013 v Ostravě. Pořádalo ji občanské sdružení PANT a věnována byla jednak výukovým projektům, jednak intepretaci historických pramenů ve školní praxi. ÚSTR byl partnerem konference, odborníci z Ústavu i z ABS měli několik vystoupení v průběhu obou dnů. Celý program najdete zde. Další konference je sice menší, ale možná otevře nové formy spolupráce. Pořádá ji 17. prosince ZŠ Lupáčova, Praha 3 a je zaměřena mj. na etický profil žáka základní školy. Jaroslav Pinkas z ÚSTR bude mluvit na téma Český příběh – etnicita nebo občanství? Celý program najdete zde.