Mgr. Tereza Arndt

Kontakt

t.arndt@historylab.cz

Odborné zaměření

 • Politická teorie vizuálních médií
 • Vizuální rétorika
 • Vzpomínková kultura

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • od 2018 Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém – člen týmu
 • od 2018 Muzeum dělnického hnutí v 21. století. Prezentace práce s muzejní sbírkou doby státního socialismu a způsoby užití jejího materiálu k potřebám odborné a široké veřejnosti – člen týmu

Vzdělání

 • od 2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií – obor Sémiotika a filosofie komunikace – doktorské studium
 • 2014 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta – obor Literárně-historická studia – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2012 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta – obor Bohemistika – bakalářské studium zakončeno udělením titulu Bc.

Profesní curriculum

 • od 2018 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2016–2019 Památník národního písemnictví – dramaturgyně a lektorka vzdělávacích programů

Pedagogická činnost

 • 2015–2017 Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií – Katedra elektronické kultury a sémiotiky – spolupráce na výuce předmětů473 Vizuální rétorika a Sémantika fotografie

Bibliografie

Monografie

 • ARNDT, Tereza – SLUKOVÁ, Tereza – NACHLINGER, David: Vitalita smrti. Odraz tradice smrti v současném myšlení. Brkola, Praha 2018, 161 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ARNDT, Tereza – MELICHAR, Bohumil: Jak učit o zaniklém světě socialistické diktatury. Stranická muzea jako podnět pro školní výuku. Marginalia Historica, 2019, č. 10(2), s. 135–161.
 • ARNDT, Tereza: Zobecňující struktury v jazycích umění. In: PAŠTEKOVÁ, Michaela – DEBNÁR, Marek (ed.): Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Slovenská asociácia pre estetiku v spolupráci s vydavatelstvím F. R. & G., Bratislava 2018, s. 80–90.
 • ARNDT, Tereza: Kultura vzpomínání a materializovaná paměť. In: PAŠTEKOVÁ, Michaela – BREZŇAN, Peter (ed.): Umenie, estetika, politika. Slovenská asociácia pre estetiku, Bratislava 2019, s. 214–221.

Aktivní účast na konferencích

 • Tartu Summer School of Semiotics, 2019: Semiotic dimensions of spaces & literacies, Tartu, Estonsko – příspěvek Culture of remembering and materialized memory
 • Bratislava, Slovensko, 2018: konference Slovenské asociácie pre estetiku: Umenie, estetika, politika – příspěvek Kultura vzpomínání a materializovaná paměť
 • Olomouc, 2018: 1. Bienální konference České společnosti pro estetiku: Unavené umění: Kompetence tvůrčí a kritické 2.0 – příspěvek Stalo se to? Resistence skutečnosti a nové světy umění
 • Praha, 2017: konference České sociologické společnosti ve spolupráci s Katedrou sociologie FF UK: ČSS 2017 – příspěvek Meze (ne)živého: vymístěná smrt v kulturní produkci
 • Praha, 2016: konference Vitalita smrti: odraz tradice smrti v současném myšlení – příspěvek Koncepty nemrtvého
 •  Tartu (Estonsko), 2015: Tartu Summer School of Semiotics: Semiotic (Un)predictability – účast na Extended Tartu Summer School of Semiotics
 • Dublin (Irsko), 2015: mezinárodní konference The European Society for Aesthetics: ESA Conference 2015 – příspěvek The Aesthetics of Photography in World Press Photo in the View of Visual Semiotics