Mgr. Jakub Jareš, Ph.D.

Historik

Kontakt

+420 776 017 950

jakub.jares@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny vysokého školství
 • Muzejní studia
 • Muzeologie
 • Soudobé dějiny

Vzdělání

 • 2008–2016 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – obor České dějiny – doktorské studium zakončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2006 Svobodná univerzita v Berlíně (Osteuropa-Institut) – LS
 • 2002–2008 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – obor Historie – politologie) – magisterské studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 2001–2002 Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – obor Dějepis – občanská výchova (po dvou semestrech přestup na FF UK)

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů (projekt „Muzeum v diskusi“) – výzkumný pracovník
 • 2011–2016 Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy – archivář a historik
 • 11/2005–8/2007 deník Aktuálně.cz – redaktor

Pedagogická činnost

 • 2016/2017 (LS) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Historici v muzeu: Teoretický a praktický kurz muzejních studií
 • 2017/2018 (ZS) Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Výstavní seminář: teorie a praxe tvorby historických expozic

Grantové projekty

 • 2007–2011 Výzkum mechanismů a činnosti fakultní organizace KSČ na FF UK v období 1969–1989 – spoluřešitel výzkumného projektu

Bibliografie

Monografie

 • JAREŠ, Jakub – FRANC, Martin a kol.: Mezi konkurencí a spoluprací: Univerzita Karlova a Československá akademie věd 1945–1968. Karolinum, Praha 2018, 362 s.
 • JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol. (eds.): S minulostí zúčtujeme: Sebereflexe FF UK v dokumentech 70. a 90. let 20. století. Academia, Praha 2014, 731 s.
 • JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Katka a kol.: Náměstí Krasnoarmějců 2: Učitelé a studenti na Filozofické fakultě UK v období normalizace. Filozofická fakulta UK – Togga, Praha 2012, 405 s.
 • BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAREŠ, Jakub (eds.): Jan Palach ´69. Filozofická fakulta UK – Togga – ÚSTR, Praha 2009, 640 s.
 • VOLNÁ, Katka – JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – PINEROVÁ, Klára (eds.): Prověřená fakulta: KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009, 310.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • JAREŠ, Jakub: Soudobé dějiny v místních muzeích. Historie – Otázky – Problémy, 2018, roč. 10, č. 1,  s. 122–132.
 • SPURNÝ, Matěj – JAREŠ, Jakub – VOLNÁ, Katka: Intellectuals between Collaboration and Independence in Late Socialism: Politics and Everyday Life at the Faculty of Arts, Charles University, Prague. In: APOR, Péter – HORVÁTH, Sándor – MARK, James: Secret Agents and the Memory of Everyday Collaboration in Communist Eastern Europe. Anthem Press, Londýn – New York, 2017, s. 171–190.
 • JAREŠ, Jakub: Länderbericht: Tschechoslowakei. In: GRÜNBAUM, Robert – TUCHSCHEERER, Heike (Ed.): 1956 – Aufbruch im Osten: Die Entstalinisierung in Ostmitteleuropa und ihre Folgen. Metropol Verlag, Berlín 2017.
 • JAREŠ, Jakub: Muzea a památníky po roce 1989: čí příběh vypráví? Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 113–116.
 • JAREŠ, Jakub: The House of European History: In Search of a Common History and its Future. Cultures of History Forum, 12. 10. 2017.
 • JAREŠ, Jakub: Česká politika dějin a muzea po roce 1989. In: Muzeum a změna V. Asociace muzeí a galerií ČR, Praha 2017, s. 68–74.
 • JAREŠ, Jakub: Programy psané do šuplíku? Promýšlení reformy československých vysokých škol za druhé světové války. AUC-HUCP, 2016, roč. 56, č. 1, s. 149–166.
 • PETRIČ, Iztok – JAREŠ, Jakub – IGLIČ, Aleš: Ana Jenko Šterba-Böhm (1885–1936), prva Slovenka z doktoratom iz kemije. Acta Chimica Slovenica, 2015, roč. 62, č. 4, s. 140–144.
 • JAREŠ, Jakub: Český „komunismus“ v muzeu: Mapování muzejní krajiny a konstitutivní faktory pro její formování. In: ŠUSTROVÁ, Radka – HÉDLOVÁ, Lubomíra (eds.): Česká paměť: Místa paměti a obraz národa. Academia – Památník Lidice, Praha 2014.
 • JAREŠ, Jakub: Archivy v (mezinárodním) spojení. AUC-HUCP, 2013, roč. 53, č. 1, s. 105–107.
 • JAREŠ, Jakub: Dějiny vysokého školství v Československu po roce 1945: Otázky a podněty. Acta Universitatis Carolinae: Historia Universitatis Carolinae Pragensis [AUC-HUCP], 2012, roč. 52, č. 1, s. 13–23.
 • JAREŠ, Jakub: „Indiferentní – možnost převýchovy!“ Cíle tzv. studijní prověrky na vysokých školách a jejich realizace. In: CUHRA, Jaroslav – ČERNÁ, Marie (eds.): Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948–1949. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2012.
 • VOLNÁ, Katka avec la collaboration de JAREŠ, Jakub: Enquête sur l’activité du Parti communiste tchécoslovaque à la Faculté des lettres de l’Université Charles dans les années 1969–1989. In: Cahiers du CEFRES. Praha 2012, s. 154–198.

Popularizace

 • JAREŠ, Jakub: V Národním muzeu 17. listopad ukazují, ale téměř nereflektují. ČT, Artzóna.cz, 30. 11. 2019.
 • JAREŠ, Jakub: „Czech-Slovak / Slovak-Czech Exhibition“ and „2×100“. H-Soz-Kult, 27. 4. 2019.
 • JAREŠ, Jakub: Jubilejní výstavy Národního muzea. Orientace Lidových novin, 23. 3. 2019, s. 23.
 • JAREŠ, Jakub: Jak udržovat Palachův oheň. A2larm, 14. 1. 2019.
 • JAREŠ, Jakub: Sousedi a konkurenti: Nová muzea a expozice ve střední Evropě. Dějiny a současnost, 2018, roč. 40, č. 8, s. 13–16.
 • JAREŠ, Jakub: Zamrzlé muzeum v zamrzlé zemi. Orientace Lidových novin, 5. 8. 2017, s. 20.
 • JAREŠ, Jakub: První muzeum evropské historie. Orientace Lidových novin, 13. 5. 2017, s. 29.
 • JAREŠ, Jakub: Vítejte na hradě, tady je výsernice. Orientace Lidových novin, 1. 4. 2017, s. 25.
 • JAREŠ, Jakub: Muzeum mayského lékařství. Dějiny a současnost, 2017, roč. 39, č. 11, s. 30–31.
 • JAREŠ, Jakub: Židovské muzeum Haliče. Dějiny a současnost, 2017, roč. 39, č. 1, s. 30–31.
 • JAREŠ, Jakub: Vojenské muzeum v Drážďanech slaví pět let. Dějiny a současnost, 2016, roč. 38, č. 10, s. 26–27.
 • JAREŠ, Jakub: Muzeum nové generace. Dějiny a současnost, 2016, roč. 38, č. 6, s. 30–31.
 • JAREŠ, Jakub: Uniseum – univerzitní muzeum ve Freiburgu. AUC-HUCP, 2012, roč. 52, č. 1, s. 105–106.
 • JAREŠ, Jakub: Za důstojné využití uherskohradišťské věznice: O. s. Memoria. Dějiny a současnost, 2011, roč. 33, č. 2, s. 11.
 • JAREŠ, Jakub: Zlatá? šedesátá: Vzpomínky a výstavní realita. Dějiny a současnost, 2011, roč. 33, č. 4, s. 9.
 • JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj: Orgie národní mytologie. Expozice v Národním památníku na Vítkově. Dějiny a současnost, 2010, roč. 32, č. 1, s. 9.
 • TELEVIZE a ROZHLAS: řada vystoupení především k Janu Palachovi, ale i dalším tématům soudobých dějin.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Pozvedáme svůj hlas… Česká filharmonie v revoluci 1989, autor (Instalace: Rudolfinum, Praha 9. 11. – 6. 1. 2019)
 • 2019 Největší objev: Fenomén zemědělství ve 100 předmětech, spoluautor (Instalace: Národní zemědělské muzeum, Praha 28. 9. 2018 – 30. 6. 2019)
 • 2018 Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, autor a kurátor (Instalace: Křížová chodba, Karolinum, Praha 9. 5. – 1. 9. 2018)
 • 2015 Listopady / Novembers, spoluautor a kurátor (Instalace: Karolinum, Praha 17. 11. 2014 – 28. 2. 2015; Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav 8. 10. 2016 – 5. 2. 2017)
 • 2009 Jan Palach ’69, spoluautor a kurátor (Instalace: Reial Cercle Artistic, Barcelona, Španělsko 7. 2. – 1. 3. 2019; Galerie auf der Pawlatsche, Vídeň, Rakousko 16. 1. – 28. 2. 2019; Multikino Horizonty, Wrocław, Polsko únor 2015; Mezinárodní filmový festival Jeonju, Jižní Korea 1.–10. 5. 2014; Filozofická fakulta UK, Praha leden 2012; Slovenské národní muzeum, Bratislava, Slovensko 23. 4. – 7. 6. 2009; Karolinum, Praha 16. 1. – 14. 2. 2009)

Aktivní účast na konferencích

 • ICOM Slovakia, ICOM Czechia a ICOM Austria, Bratislava (Slovenská republika), 6.–7. 11. 2019: mezinárodní konference Revolúcia nežná x digitálna: digitálne a sociálne média v múzeách 30 rokov po – příspěvek Česká a slovenská muzea v evropském kontextu (keynote)
 • Univerzita Tartu (Etnologický ústav) a Estonské národní muzeum, Tallinn a Tartu (Estonsko), 24.–26. 4. 2019: mezinárodní konference Museums as Agents of Memory and Change – příspěvek Czech Museums as Agents of Uncontested Memory
 • Instituto de Cuestiones Internacionales y Políticas Exterior (INCIPE), Madrid (Španělsko), 27. 11. 2018: The Birth of Czechoslovakia – the Central European Exemption – účastníci diskuse: Dr. Jakub Jareš, Dr. Adam Hudek
 • ÚSTR, Filozofická fakulta UK, Pedagogická fakulta UK a Filozofická fakulta UJEP, Praha, Dominikánská 8, 8.–9. 11. 2018: konference Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí – příspěvek Město, muzeum a dějiny: příležitosti a limity pro vystavování dějin v místních muzeích
 • North Carolina State University European Center, Praha, 8. 6. 2018: mezinárodní sympozium The Role of Historians in Public Life: A Symposium – Contemporary History in Czech local museums
 • Heinrich-Böll-Stiftung, Berlín (SRN), 14.–15. 5. 2018: konference Schlüsseljahr 1968 – Ein Aufbruch? Woran in Ost- und Südosteuropa erinnert wird? (online zpráva o konferenci – dostupná z: https://www.boell.de/de/2018/07/19/das-europaeische-geschichtsforum-der-heinrich-boell-stiftung) (cit. 14. 4. 2020)
 • ICOM Česká republika, Slovensko a Rakousko, Brno, 23. 11. 2017: konference Odvaha k odpovědnosti: Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století – příspěvek Soudobé dějiny v českých muzeích
 • Heinrich-Böll-Stiftung Berlin a Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Berlín, 10.–11. 10. 2017: konference Geschichtspolitik und neuer Nationalismus im gegenwärtigen Europa; panel Autoritäre Traditionen und Neuanfänge – hosté diskuse: Dr. Eva-Clarita Pettai, Dr. Jakub Jareš, Eva van de Rakt
 • Olomouc, 13.–15. 9. 2017: 11. sjezd českých historiků – panel Dějiny ve veřejném prostoru: Proměny institucionální reprezentace minulosti (online program – dostupný z: http://historieolomouc2017.upol.cz/kongresove-volne-panely/) (cit. 14. 4. 2020)
 • Asociace muzeí a galerií ČR, Národní archiv, Praha, 22. 11. 2016: konference Muzeum a změna – příspěvek: Česká politika dějin a muzea po roce 1989 (online program – dostupný z: https://www.cz-museums.cz/web/muzea_zmeny/program-konference) (cit. 14. 4. 2020)