Nové dokumenty a texty na webovém portálu o Janu Palachovi

Jan Palach (Foto zdroj: ABS)

Dne 16. ledna 2013 byly v Karolinu představeny nové části webových stránek janpalach.cz. Portál byl spuštěn v minulém roce jako výsledek multimediálního projektu Univerzity Karlovy, jehož partnery jsou Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a další instituce. Prezentace se zúčastnil také rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a děkan Filozofické fakulty UK v Praze Michal Stehlík. Nové části webových stránek představili tvůrci projektu, mezi nimi také historik z ÚSTR dr. Petr Blažek.