Martin Jindra o sochaři Františku Bílkovi v osidlech 20. století

(12. 10. 2023) – Ve středu 11. října 2023 prezentoval historik Martin Jindra z Ústavu pro studium totalitních režimů v Komunitním centru FARA v Čelákovicích výstupy ze svého projektu Sochař František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. Na sedmdesáti obrazových přílohách přiblížil návštěvníkům život a dílo svébytného spirituálního umělce Františka Bílka a jeho rodiny, do jejichž životů významně zasáhly oba totalitní systémy 20. století.


Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Martina Jindry