Martin Janec převzal v Bratislavě Cenu ÚSTR

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra předal 17. ledna 2017 Cenu Ústavu pro studium totalitních režimů slovenskému lékaři a odbojáři Martinu Jancovi. Martin Janec patří ke třem osobnostem, které ÚSTR v listopadu 2016 ocenil za statečné občanské postoje v době nacistické okupace a komunistické diktatury, kvůli zdravotnímu stavu se však nemohl zúčastnit slavnostního večera v Senátu PČR. Pan Janec si převzal medaili a dekret na půdě Ústavu pamäti národa v Bratislavě, přítomen byl také předseda správní rady ÚPN Ondrej Krajňák.

Martin Janec * 1921

Lékař a odbojář, významná postava Slovenského národního povstání

Profesor Martin Janec je známým slovenským chirurgem, ale také posledním žijícím členem odbojové skupiny Obrana národa. Tu založili bývalí českoslovenští legionáři na začátku okupace v březnu 1939; Martinu Jancovi bylo tehdy 18 let. Spolu s bratrem Samuelem v ní pomáhal převádět utečence z protektorátu přes území Slovenska do Francie. Díky Obraně národa se za hranice dostala řada důležitých postav zahraničního odboje.

Rodina Martina Jance zachránila život doktoru Famfullemu, kterému v protektorátu hrozil trest smrti. Gestapo pak celou rodinu pronásledovalo. K odbojové činnosti vedl Martina Jance ovšem také štefánikovský a masarykovský odkaz první republiky. Jako student medicíny vstoupil do Vysokoškolského strážneho oddielu legendárních generálů Goliana a Viesta. Píše se o něm, že je provázel až do jejich posledních chvil. Když vypuklo Slovenské národní povstání, spolu s bratrem přepravoval sestřelené kanadské letce na velitelství do Banské Bystrice. V listopadu 1944 byl zajat, ale podařilo se mu uprchnout z kasáren v Radvani a pomocí falešných dokladů se dostal zpátky do rodné Brezové pod Bradlom.

Po válce dokončil medicínu a stal se mezinárodně uznávaným dětským chirurgem a autorem odborných lékařských publikací a učebnic. Celoživotně se věnuje péči o děti s vrozenými vadami.