Kufr Evžena Liebermana se vrátil do Prahy

Praha, 23. července 2014

– Ústav pro studium totalitních režimů předal do sbírky Židovského muzea v Praze artefakt, který ilustruje pohnuté poválečné osudy československé židovské obce – kufr s tajnou schránou. Ten využíval Evžen Lieberman k podzemní činnosti v rámci československé Židovské obce v 50. letech. Pan Lieberman byl za svou činnosti odsouzen k sedmi letům vězení, předtím si ovšem prošel i sovětským Gulagem. Předání kufru do rukou ředitele Židovského muzea Leo Pavláta se kromě Adama Hradilka z ÚSTR zúčastnil i Liebermanův syn Ari. Společně s kufrem byly Židovskému muzeu předány i kopie rozhovoru s Evženem Liebermanem a archivní materiály týkající se jeho osudu.