Svědomí Evropy a komunismus

Sborník z konference - obálka - obrazový odkaz na sborník z konference

Ve dnech 2. – 3. června 2008 se konala mezinárodní konference Svědomí Evropy a komunismus, kterou uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. Hlavními organizátory akce byli Martin Mejstřík, senátor PČR a Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu. Během této konference vystoupil se svým příspěvkem také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček a 1. náměstek ředitele Ústavu Miroslav Lehký. Oba příspěvky jsou k dispozici v elektronické verzi sborníku. Dne 3. června 2008 byla účastníky konference přijata Pražská deklarace o svědomí Evropy a komunismu.

Bloky konference

Pondělí 2.6.2008 – Zločiny komunismu

  • Blok I: Svědci zločinů světového komunismu
  • Blok II: Svědci zločinů komunismu v Československu
  • Blok III: Jak nahlížet na zločiny komunismu? Český pohled
  • Blok IV: Jak nahlížet na zločiny komunismu? Evropský pohled

Úterý 3.6.2008 – Ústav svědomí Evropy

  • Blok I: Vyrovnání se s komunismem ze západoevropské perspektivy
  • Blok II: Vyrovnání se s komunismem ze světové perspektivy
  • Blok III: Ústavy paměti národa v Německu, v Polsku a v ČR
  • Blok IV: Iniciativy v rámci Evropy – Ústav svědomí Evropy