Mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů se 5. května 2011 zúčastnili mezinárodní konference k 60. výročí zahájení vysílání Rádia Svobodná Evropa v Senátu Parlamentu České republiky. Konference je součástí pásma k tomuto výročí, na jehož přípravě Ústav participuje spolu s Filozofickou fakultou UK a dalšími. Ředitel ÚSTR Mgr. Daniel Herman se zúčastnil úvodní části konference, kde vystoupili také premiéři České a Slovenské republiky Petr Nečas a Iveta Radičová. Během vědecké sekce konference vystoupila s odbornými příspěvky řada špičkových historiků, mezi nimi s referátem o činnosti Pavla Minaříka v Rádiu Svobodná Evropa badatel ÚSTR PhDr. Jan Kalous. Konferenci doprovází také výstava Svobodně!, více než třicet velkoformátových panelů představujících bohatý fotografický materiál dokumentující šest dekád dějin Rádia Svobodná Evropa. Na přípravě výstavy se podíleli i experti ÚSTR pod vedením Bc. Michala Hrozy. Výstava se nachází ve Valdštejnských zahradách na Malé Straně

Fotogalerie

Zahájení konference

Foto: Eduard Hulicius

Panely: Lidé Rádia Svobodná Evropa a K významu Rádia Svobodná Evropa

Foto: Petr Blažek

 

Ohlasy v médiích: