Konference Komunistické strany v sovětském bloku 1981-85 / II.

(6. 10. 2023) – Mezinárodní konference ze série Revolution accomplished. Communists in power – Komunistické strany v sovětském bloku 1981–1985. Koroze systému se letos uskutečnila v Praze. Zorganizovaly ji paměťové instituce čtyř zemí – konkrétně Ústav pro studium totalitních režimů (Česká republika), Ústav paměti národa (Slovensko), Ústav národní paměti (Polsko) a Výbor národní paměti (Maďarsko). Spoluorganizátorem akce byla Evropská síť Paměť a solidarita. Konference proběhla v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny PČR (v Sále státních aktů) za účasti historiků a politologů z celé Evropy – Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Bulharska a České republiky. Záštitu nad dvoudenní konferencí převzala předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Markéta Pekarová Adamová.

Ta úvodním proslovem také zahájila druhý den konference. Ve svém projevu uvedla: „Komunistické strany v sovětském bloku v první polovině 80. let minulého století bývají většinou chápány jako monolitické organizace sestávající z převážně nevýrazných jedinců zapadajících do převládající šedi závěrečné etapy tehdejších nedemokratických režimů. Realita ale byla tenkrát ve skutečnosti mnohem pestřejší a výrazně se lišila také v jednotlivých zemích. Jsem proto velmi ráda, že se v rámci této konference erudovaně zaměřujete na dílčí specifika této éry, analyzujete její rozdílnou dynamiku i analogie napříč celým tehdejším východním blokem a nezapomínáte ani na roli klíčových institucí a výrazných osobností tehdejšího politicko-společenského života. Života, který byl více či méně poznamenán začátkem konce období nesvobody, prvními přísliby nadcházející liberalizace a stále jasnějším poznáním, že antiutopická vize Goerge Orwella se v roce 1984 naštěstí opravdu nenaplní.“ Následně proběhly dva diskuzní panely konference – Polská krize: reakce východoevropských komunistických stran a Pokusy o reformu s příspěvky sedmi přednášejících. Přinášíme malé obrazové ohlédnutí za závěrečným druhým dnem konference.


Připravil MARTIN VACEK (text a foto)