Konference Komunistické strany v sovětském bloku 1981-85 / I.


(5. 10. 2023) – Pátý ročník mezinárodní konference ze série Revolution accomplished. Communists in power – Komunistické strany v sovětském bloku 1981–1985. Koroze systému se letos uskutečnil v Praze, a to přímo v reprezentačních prostorách Poslanecké sněmovny PČR pod patronací její předsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Konference se uskutečnila za přítomnosti historiků a politologů z celé Evropy – Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Srbska, Bulharska a samozřejmě i z České republiky.

Úvodní slovo pronesl ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů docent Ladislav Kudrna a předseda Správní rady Ústavu pamäti národa Dr. Jerguš Sivoš. V první den proběhly tři diskuzní panely – Východoevropské komunistické strany jako aktéři na globální politické úrovni, Československo – vnitřní vývoj KSČ (KSS) a opoziční hnutí a Polsko na počátku 80 let (vnitropolitický vývoj) s příspěvky deseti přednášejících. Přinášíme malé obrazové ohlédnutí za prvním dnem mezinárodní konference.
Připravil MARTIN VACEK (text a foto)