Konference o letech 1945-48 se účastní rekordní počet historiků


(28. 5. 2024) – V Českých Budějovicích začne ve středu 29. května velká vědecká mezinárodní konference Československo v letech 1945-1948, kterou pořádá Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích a Státním oblastním archivem v Třeboni. Do dvoudenního programu se letos přihlásil rekordní počet historiků z celé České republiky a Slovenské republiky. Uvedli to zástupci organizátorů na tiskové konferenci, která se v prostorách Státního oblastního archivu v Českých Budějovicích v Rudolfovské ulici, uskutečnila den předtím. Zaznělo rovněž, že jde o otevřenou akci, na kterou má přístup (zdarma) i široká veřejnost.

„Třetí republice nebyla historiky až dosud věnována taková pozornost, jak by si toto relativně krátké, ale pro pochopení dalšího vývoje, zásadní období (navíc v evropském kontextu unikátní) zasloužilo,“ řekl k významu letošní konference, která se s různými tématy z historie Československa po 2. světové válce koná na stejném místě již pojedenácté, první náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický. „Zájem se až dosud soustředil především na otázky spojené s vyhnáním německého obyvatelstva, osidlováním pohraničí, v neposlední řadě však také s retribucí. Jedním z cílů dvoudenní konference je pokusit se, alespoň trochu napravit tento stav a podívat se na problematiku III. republiky komplexněji a z více úhlů.“

Během dvou dní bude na vědecké konferenci předneseno 50 příspěvků, které se týkají různých aspektů života tehdejšího Československa. Část je zaměřena na problematiku vývoje politického (Jiří Pernes, Michal Pehr, Jan Cholínský, Tomáš Dvořák, Jiří Kocián, Jan Brož) a právního (Ivo Cerman, Kamil Nedvědický), česko-slovenských vztahů (Miroslav Londák), osvobození (Helena Adamcová, Jitka Vandrovcová), diplomacie (Ivan Petranský, Dagmar Blümlová), literatury (Martina Halamová), filmu (Jan Rousek, Petr Kopal), hospodářství (Petr Chalupecký, Drahomír Jančík), bezpečnostního aparátu, armády a vězeňství (Ladislav Kudrna, Jan Kalous, Milan Bárta, Libor Svoboda, Ondřej Hladík, Lubomír Hlavienka, Pavel Mücke), znárodňování (Eva Richtrová, Martina Dvořáková), retribuce (Josef Halla), sociální a zdravotní péče (Jiří Cukr), reflexí divokého odsunu, sebevraždám (David Kovařík, Kateřina Portmann) atd. Jeden z příspěvku je zaměřen na edukační kontext k tématu třetí republiky (Jan Samohýl). Všechny zájemce o danou problematiku zveme do Českých Budějovic, konference ve dvou sálech „archivu“ startuje ve středu 29. května v 10.00 hodin.Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Jakub Šafránek

Související: