Konala se videokonference evropských archivů spravujících dokumenty tajné policie

ÚSTR a ABS zorganizovaly on-line pracovní jednání European Network of Official Authorities in Charge of Secret Police Files (Evropská sít úřadů spravujících písemnosti tajné policie), které se konalo 28. ledna 2021.

Tato síť v současnosti sdružuje instituce z třinácti zemí střední a východní Evropy, které byly státem zřízeny pro správu a zpřístupňování archiválií komunistických tajných policií. Předsednictví je putovní, a nyní jsou předsedajícími organizacemi zástupci České republiky, tedy Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek. Tradiční výroční konferenci, kdy se představitelé členských institucí setkávají a jednají osobně, jsme kvůli pandemii Covidu-19 museli modifikovat do videokonferenční podoby a odložit na začátek letošního roku. Na programu posledního setkání bylo kromě běžné agendy zejména přijetí nových institucí z Albánie (jako člena) a Ukrajiny (jako pozorovatele). Po nás předsednictví přebírají kolegové z archivu ABTL v Maďarsku.