KNIŽNÍ TIP: Zpřetrhané životy

Centrálním ženským koncentračním táborem nacistického Německa v Ravensbrücku prošlo od jara 1939. kdy tábor vznikl, do konce dubna 1945, kdy byl osvobozen Rudou armádou, celkem 123 tisíc žen a dětí. Bylo mezi nimi až 5000 občanek předmnichovského Československa. Právě jim je věnována kniha Zpřetrhané životy historičky Pavly Plaché z Ústavu pro studium totalitních režimů. Podle autorky tvořily v Ravensbrücku největší skupinu takzvané politické vězeňkyně. Podle důvodů uvěznění i po národnostní stránce se jednalo o nejsložitější a vnitřně nejkomplikovanější skupinu. Značný vliv v rámci české skupiny v táboře, ale především pak v poválečné době, získaly československé komunistky. Tvořily poměrně soudržnou jednotku a byly též jedinou skupinou, která se v táboře profilovala čistě stranicky. Lpění na dodržování disciplíny a politické kádrování však vyvolávalo konflikty s vězeňkyněmi jiného přesvědčení. Zvlášť problematické pak bylo upřednostňování stranictví při uplatňování vzájemné solidarity. Například nestranička Konstance Kotolánová po válce popsala své rozčarování z jejich chování: „Ležela jsem na třeťáku [pravděpodobně 3. blok]. Přede mnou mladé komunistky. Jednou jsem je prosila o aspirin. Ptaly se mě, jsem-li ve straně, že ne, tak mi nic nedaly. Jednou jsem zase vyslechla starší komunistky, po válce budeme mít tolik pokojů, kožichů, aut, no tak si tedy představují komunismus, a tak to dopadlo.“

 
Ženský koncentrační tábor Ravensbrück v letech 1940-1941 / Návrat z koncentračního tábora Ravensbrück – Německé Jablonné 23. 5. 1945

Tento vkusný zimní kostýmek je vhodný zvláště na zimní ranní apely (5 ráno -30°) / V tomto chutném prádélku budete ještě žádoucnější, získáte-li do ruky brambor (kresby Nina Jirsíková)

O knize, kterou jsme vydali spolu s nakladatelstvím Pulchra, najdete více informací zde: https://1url.cz/srHTS