KNIŽNÍ TIP: Revize politických procesů a rehabilitace


Unikátní fotografie vězeňského tábora Ležnice u Horního Slavkova se dochovala ve vyšetřovacím spise k pokusu o útěk vězňů (listopad 1950, zdroj: ABS)

Kniha Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu je bezesporu důležitým informačním pomocníkem při náhledu a hodnocení politických procesů v Československu v polovině minulého století. Především s problematickou a mnohdy nedůslednou následnou rehabilitací jejích obětí.

Nástup Komunistické strany Československa k monopolní moci v zemi byl spojen s rozsáhlými represivními opatřeními vůči jejím skutečným či pouze domnělým protivníkům. Politicky motivovaná trestněprávní perzekuce na konci čtyřicátých let a v letech padesátých 20. století v Československu i dalších zemích sovětského bloku se po jeho zhroucení stala předmětem širokého zájmu historiků i publicistů. Totéž nelze říci o revizi těchto procesů a rehabilitaci jejich obětí, byť měly významný politický, společenský i morální dopad. Samotný komunistický režim k nim sice přistoupil víceméně ihned po smrti sovětského diktátora Stalina, respektive Klementa Gottwalda, nicméně ani v padesátých letech či v letech 1968-1970, ale ani po roce 1989 nedošlo k úplnému a bezvýhradnému narovnání spravedlnosti.

Kniha představuje příspěvek k tomuto důležitému tématu československých dějin. Vedle úvodního shrnujícího textu Tomáše Bursíka a Jaroslava Pažouta obsahuje deset studií rozdělených do tří celků. První je zaměřena na mezinárodněpolitické souvislosti, konkrétně situaci v Sovětském svazu, Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Druhý blok zahrnuje texty věnované různým politickým, společenským a právním aspektům rehabilitací – (ne)řešení rehabilitací nekomunistických obětí politických procesů v polovině padesátých let, barnabitské rehabilitační komisi, udělování milostí komunistickými prezidenty a přípravě zákona o soudní rehabilitaci a jeho aplikaci na půdě Národního, resp. Federálního shromáždění v letech 1968–1970. Poslední část knihy tvoří dvě regionální sondy zabývající se rehabilitacemi evangelických duchovních v šedesátých letech na Slovensku a brněnskou kauzou tzv. klerofašistické odnože Zelené Internacionály.


Žádost o milost od obhájce Heliodora Píky adresovaná prezidentu republiky v roce 1949 / Fragment žádosti o milost od Gustava Husáka adresovaná prezidentu Novotnému v roce 1959 (repro z knihy)
 
Repro z knihy: Vlevo článek o druhé kole voleb soudců zvláštních rehabilitačních senátů v prosinci 1968 (Svobodné slovo) / Vpravo článek o jednání rehabilitační komise 23. července 1969 (Lidová demokracie)

Deset zveřejněných studií od renomovaných historiků a badatelů doprovází v 500stránkové publikaci celá řada dokumentů a fotografií. Knihu Revize politických procesů a rehabilitace jejich obětí v komunistickém Československu s podtitulem Mezinárodní, vnitropolitické, právní a společenské aspekty si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím Internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Zpracoval -vac-