KNIŽNÍ TIP: Hvězdná hodina undergroundu

V pořadí již čtvrtá kolektivní monografie Hvězdná hodina undergroundu shrnuje poznatky z mezinárodních konferencí věnovaných československému undergroundu v letech 2015 až 2020. Přibližuje čtenáři období let 1976-1981, tedy (hvězdnou) integrující fázi českého undergroundu, jehož hlavní tón udával spiritus agens Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor.

Během roku 1976 plnil český underground titulky a zpravodajství komunistických sdělovacích prostředků. První systematické tažení normalizačního režimu vůči podzemní komunitě nevedlo k jejímu zničení, ale ke sjednocení roztříštěné opozice na společné platformě – Chartě 77. Paradoxně zásluhou komunistické represivní mašinérie došlo nejen ke zpolitizování, ale zejména ke zpopularizování undergroundu. Nastupující generace se díky mohutné dehonestační kampani dozvěděla o existenci podzemní komunity, jejíž řady záhy rozšířila. Na počátku osmdesátých let 20. století zahájil režim druhé tažení proti undergroundu, které vyvrcholilo zásahem vůči podzemnímu časopisu Vokno.

Vedle shrnujících studií, jakými jsou například studie Michala Stehlíka o ekonomické a politické situaci v Československu, či represích, kterým byl český underground vystaven v letech 1971-1981 od Ladislava Kudrny, se zde čtenáři setkají s opomíjenými tématy jako je religiozita, které se ve své studii věnuje Zdeněk R. Nešpor. Mezi další zajímavá témata patří studie Jana Blümla o fenoménu Divadla hudby, či příspěvek Františka Stárka Čuňase o distribuční síti Vokna. Dočtete se také o událostech na Slovensku, či pohledu na československou opozici v daném časovém období zvenčí.

Knihu Hvězdná hodina undergroundu s podtitulem Underground a Československo v letech 1976-1981 si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.


Happeningová kompozice Symfonie otevřené rány (J. S. Fiala) / Soud s Františkem Stárkem Čuňasem v Ústí nad Orlicí v červnu 1989

Připravila Mgr. BARBARA BOTHOVÁ

Foto archív FSČ