HISTORYLAB: Aplikace nabízí cvičení k výstavě Řeč plakátu

Aplikace HistoryLab slouží nejen ve školách, ale nyní také ve výstavě. Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů připravilo ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze sadu cvičení k výstavě Řeč plakátu. Přijďte si prohlédnout plakáty z jedné z nejstarších a nejvýznamnějších sbírek v Evropě a vyzkoušejte si cvičení, která zasazují vybrané plakáty do historického kontextu. Více informací najdete zde: https://www.upm.cz/rec-plakatu-1890-1938/

A co je HistoryLab? Aplikace podporující badatelskou výuku s historickými prameny v dějepise. Zaměřuje se na 20. století. Nabízí učitelům a žákům bezpečné prostředí, v němž mohou tvořivě pracovat a nebát se chyby. Díky tomu si hravou formou osvojují dovednosti a principy historického myšlení, čímž rozvíjejí svou historickou gramotnost.

Připravil Mgr. VÁCLAV SIXTA, Ph.D.