Historické dílny – Práce s korpusem – Workshop pro historiky

Ústav pro studium totalitních režimů a Filozofická fakulta UK navazují na doprovodný program loňské konference Škola vs. paměť a připravují sérii workshopů, tzv. Historických dílen. Do dílen zveme pedagogy i všechny ostatní zájemce ke společnému dialogu nad konkrétními otázkami vyučování o minulosti. Aktuální historická dílna: Práce s korpusem – workshop pro historiky Představte si digitální archiv milionů textů, do nichž se otiskly proměny mentalit, vzestupy a pády zájmu o nejrůznější témata, zkušenost nesčetných historických aktérů. Představte si, že v takové rozsáhlé textové databázi je možné během několika vteřin vyhledávat a tyto jazykem zakonzervované zkušenosti minulých generací přehledně zobrazovat. Takovému archivu říká dnešní jazykověda korpus. Ačkoli jsou korpusy dosud využívány primárně k jazykovědnému zkoumání, otevírají se možnosti vytěžit je i pro historické poznání. Dialog historiků s lingvisty by měl vést k vývoji nejvhodnějších metod práce s korpusem za účelem historiografického výzkumu. Podmínka účasti: Notebook či tablet s připojením k wi-fi, doporučena registrace do Českého národního korpusu na https://www.korpus.cz/toolbar/signup.php

Workshop povede Václav Cvrček z Ústavu českého národního korpusu.