Historici hovořili o mýtech a realitě Mnichovské dohody 1938


V pražském prostoru 3Kino proběhl ve čtvrtek 26. října 2023 seminář Ústavu pro studium totalitních režimů na téma Mnichov 1938 – mýty a realita. Nebyla nouze o zajímavé informace, pohledy a názory, k čemuž přispěly nejen jednotlivé příspěvky, ale i následné diskuze.

Traduje se, že kapitulace československých politiků před agresivními požadavky nacistické Německé říše na odstoupení pohraničního, respektive českého historického území zlomila českému národu páteř. Rodí se tedy dodnes Češi s přeraženou páteří? I o tom mluvili a reagovali na to historici ve svých odborných příspěvcích. Konkrétně JUDr. Kamil Nedvědický se zabýval postavením Československa v období „Od Versailles k Mnichovu“ z hlediska mezinárodního i vnitrostátního práva. Docent Ladislav Kudrna se věnoval tématu možné vojenské pomoci Československu ze strany sovětské armády, respektive pravděpodobnějším záměrům v tomto směru ze strany SSSR v době po Mnichovu. A na semináři došlo i na odpovědi na tradiční otázku, zda by se Československo tenkrát ubránilo vojenskému napadení ze strany Německa? PhDr. Eduard Stehlík pohovořil o možnostech československé armády na podzim 1938.

Akce se z důvodu náhlého onemocnění několika přednášejících sice odehrála v mírně zkrácené podobě (a bohužel tak nedošlo ani na avizovanou zajímavou panelovou debatu s PhDr. Petrem Pithartem), ale jelikož jde o stále žhavé historické téma, nebyla to k Mnichovu 1938 ze strany Ústavu pro studium totalitních režimů zdaleka poslední iniciativa.Zpracoval (text a foto) MARTIN VACEK