Diskutovali jsme o knize Západ musí být zničen Jana Horníka

(4. 6. 2024) – V pondělí 3. června večer jsme v Knihovně Václava Havla v Praze představili další letošní novou knihu Západ musí být zničen (Putin naplňuje Duginovy mesianistické vize) historika Jana Horníka, kterou Ústav pro studium totalitních režimů vydal společně s Nakladatelstvím Argo. Večer svým úvodním slovem zahájil Ladislav Kudrna, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. Do posledního místa zaplněný sál knihovny nejprve sledoval autorův výklad tezí Alexandra Dugina, které počítají s nutností zničit západní liberální řád, a srovnal jeho vize s aktuálním vývojem světového politického dění, kde podle Jana Horníka ruský vládce Putin podle všeho Duginovy předpoklady naplňuje. A je velkou otázkou, zdali dojde ke konfliktu s NATO, o kterém Dugin sní … „Představte si, že by Írán za George Bushe vystřelil 300 raket na Izrael … Co by se asi stalo?,“ ptal se řečnicky autor knihy a doplnil: „Dneska se nestalo nic. Západ se bojí. Válka o Ukrajinu? Zase se nic nestalo. Je to salámová metoda a všichni pořád doufají, že to nějak dopadne.“

Do následné diskuze autora Jana Horníka s profesorem Tomášem Klvaňou a politologem Michaelem Romancovem, se později zapojili i návštěvníci večera, včetně například ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů. Debatovalo se zejména o tom, do jaké míry je potřeba brát právě Dugina vážně, zdali je dostatečným indikátorem pro možný budoucí vývoj světové politiky, a co z toho plyne pro Česko jako součást Západu.

Novinka v ediční nabídce publikací Ústavu pro studium totalitních režimů je k zakoupení ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.

Připravil (text a foto) JAKUB ŠAFRÁNEK


Související: