Čechoslovák v zahraničí na webu

Praha, 20. únor 2012

– Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti ve své digitální studovně zveřejnil elektronickou verzi téměř kompletního vydání význačného exilového periodika Čechoslovák v zahraničí, které v letech 1949–1968 vydávala agentura Free Czechoslovakia Information Service (FCI), v jejímž čele působil Josef Josten, roz. Stein (1913–1985).