Archiv bezpečnostních složek nově umožňuje internetový přístup do vybraných archiválií

Zájemci, kteří se zaregistrují v Archivu bezpečnostních složek, budou moci už v březnu listovat archiváliemi i na svém domácím počítači. K dispozici dostanou zatím dvě části fondu „Sekretariát Federálního ministerstva vnitra“ a dále fondy „Velitelství Státní bezpečnosti“ a „Kabinet StB materiálů“. Výběr obsahuje mimo jiné i materiály kolegia ministra národní bezpečnosti a kolegia ministra vnitra, jimiž prošly mnohé klíčové události tehdejší doby, pokud se týkaly Bezpečnosti. „Tam byly probírány ty nejpodstatnější otázky, týkající se organizace a činnosti bezpečnostního aparátu,“ upozornila ředitelka ABS Světlana Ptáčníková. Jedná se o počin, na který odborná veřejnost léta čekala a současná Rada Ústavu pro studium totalitních režimů ho zařadila mezi priority. Vyhledávací systém, který ÚSTR vyvinul, poběží do konce léta v testovacím provozu. Zatím dálkový přístup nabídne k vidění asi 300 000 skenů a v průběhu letošního roku by měly postupně přibývat další. K dispozici je na adrese ebadatelna.cz. Dosud neregistrovaní zájemci musí ovšem projít registrací, kterou vyžaduje zákon o archivnictví a spisové službě. Upozornění: Přístup do ebadatelny nenahrazuje povolení ke zveřejňování archiválií. O to je v konkrétních případech vždy třeba žádat ředitelku ABS.