Uspořádali jsme online prezentaci knihy Jak vystavujeme soudobé dějiny

  • Termín: 08. 12. 2020, 16:00
  • Místo konání: online

Zveme na představení knihy Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi. Kniha vychází v edici Po válce Nakladatelství Lidové noviny a přináší vhled do současnosti i minulosti českých muzeí a do toho, jak vystavují soudobé dějiny. Její součástí jsou překlady zahraničních textů a přepisy diskuzí, které mohou nabídnout inspirace kurátorům, historikům i návštěvníkům muzeí. Nad čerstvě vydanou knihou budeme diskutovat o tom, zda lze o muzeích mluvit jako o katalyzátorech či inkubátorech myšlenek a o jejich budoucnosti. Jako hosté vystoupí Dušan Buran ze Slovenské národní galerie a Nina Wančová z FF UK. Moderuje Kamil Činátl z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Prezentace se uskutečnil online v úterý 8. prosince od 16 hodin na YouTube.

Více informací o knize najdete zde.