Jakub Jareš, Čeněk Pýcha, Václav Sixta (eds.): Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi

Kniha Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty. Ve studiích autoři nabízejí kritickou reflexi vystavování soudobých dějin v českých muzeích. Debaty přinášejí mozaiku pohledů na budoucnost národních muzeí, vystavování kontroverzních dějin a muzejní edukaci. Překladové texty jsou zamýšleny jako inspirace pro kurátory i muzejní teoretiky, stejně jako celá kniha však mohou posloužit také návštěvníkům muzeí. Autoři knihy věří, že reflexe a diskuze jsou zásadní součástí muzejnické i návštěvnické praxe a že muzea jsou v 21. století důležitým místem dialogu nejen o minulosti. Na muzeích proto záleží.

Obsah knihy si můžete prohlédnout zde.

ÚSTR, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020, 1. vydání, brož., 260 s., ISBN 978-80-88292-67-8 (ÚSTR), 978-80-7422-768-4 (NLN)

Knihu Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.