Výstavní sloupy v ulicích připomínají výročí února 1948

  • Termín: Od 02. 03. 2018 do 21. 03. 2018
  • Místo konání: Praha

Ústav pro studium totalitních režimů zahájil venkovní výstavu s názvem Únor 1948, která je zároveň první částí čtyřdílného výstavního cyklu připomínajícího letošní významná výročí.

Výstava v podobě repliky plakátovacího sloupu odkazuje na tradiční podobu městských reklamních ploch. Kolemjdoucím nabízí konfrontaci propagandistických materiálů, jimiž komunistická diktatura po desetiletí oslavovala převzetí moci v únoru 1948, s údaji o počtu obětí komunistických perzekucí a texty kritiků režimu, pronásledovaných a vězněných za své názory.

„Prostřednictvím sloupů s obrazy a texty na frekventovaných místech v Praze chceme oslovit co nejširší publikum,“ vysvětluje netradiční podobu výstavy náměstek ředitele ÚSTR Ondřej Matějka. „Naším cílem je zaujmout i ty, kteří nemají čas nebo chuť navštěvovat rozsáhlé výstavy či odborné konference, které ÚSTR také pořádá. Téma převzetí moci komunisty v roce 1948 je velmi důležité, proto se snažíme přiblížit ho potenciálním zájemcům o historii co nejvíce možnými způsoby,“ dodává Matějka.

Výstavní sloup stojí na čtyřech místech v Praze: na rohu Laubovy ulice na náměstí Jiřího z Poděbrad, ve Štefánikově ulici na Smíchově před kostelem sv. Václava, na Vítězném náměstí v Dejvicích na prostranství s farmářskými trhy a čtvrtý sloup naleznou zájemci u Lichtenštejnského paláce na Kampě. Sloupy na těchto místech zůstanou do 21. března.

Na jaře ÚSTR představí obdobnou výstavu k Pražskému jaru 1968, v průběhu roku budou následovat výstavy k okupaci v srpnu 1968 a mnichovským událostem podzimu 1938.

Na výstavním projektu spolupracují Městská část Praha 3, Městská část Praha 5, Městská část Praha 6 a Úřad vlády České republiky.